2019-20 Information

燒額山滑雪學校現正開辦以各位旅客為對象的私人型式的滑雪課程。(滑雪/單板滑雪)

※從授課日的前45天開始預約課程。(11/5~)

預約日曆

使用翻譯機的课程

由擁有極高技術的日本講師,使用簡單的英文或翻譯軟體為您進行快樂有趣的
課程。最多 4 人

2H 18,000yen / 3H 27,000yen / 4H 35,000yen / 5H 42,000yen / 6H 50,000yen
中文课程

此為 1 人至 5 人之費用
夜間滑雪課程僅限燒額山滑雪場夜間纜車營業日。

2H 23,000yen / 3H 34,000yen / 4H 45,000yen / 5H 56,000yen / 6H 65,000yen
團體費用

此為 1 位教師的派遣費用

2H 35,000yen / 3H 50,000yen / 4H 60,000yen / 5H 68,000yen / 6H 77,000yen

※課程費用不包含纜車券費用 價格含稅